Polityka prywatności i cookiesPOLITYKA PRYWATNOŚCI


1. W trosce o Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Agencja Reklamowa Point Aleksandra Chmielewska, ul. Pogodna 34A/11, 20-337 Lublin, NIP: 505-012-28-83, REGON: 521733943.

3. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe:

- Imię i nazwisko/nazwa firmy – w celu możliwości kontaktu z Państwem oraz przesłania oferty cenowe.

- Adres siedziby firmy/zamieszkania – do wysłania ewentualnego zamówienia, wzorów lub do korespondencji.

- Adres e-mail – aby móc wysłać ofertę cenową oraz komunikować się w kwestiach związanych z zamówieniem. W przypadku zapisania się do newslettera – również do przesyłania informacji o topowych produktach.

- Numer telefonu – na wypadek ewentualnego dopytania o szczegóły oraz konieczności szybkiego kontaktu podczas przygotowywania oferty cenowej lub Państwa zamówienia.

- Adres IP – wykorzystywany w celach technicznych oraz statystycznych.

- Pliki Cookies.

4. Jeżeli nie życzą sobie Państwo udostępniania nam tego typu danych, mają Państwo prawo do ich usunięcia lub do nie skorzystania z usług naszej agencji. Podanie danych podczas składania zapytania/zamówienia jest dobrowolne.

5. Państwa dane nie są udostępniane osobom trzecim.

6. Na stronie internetowej www.agencjapoint.pl mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe, do których one prowadzą.

7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) posiadają Państwo prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres znajdujący się w zakładce Kontakt.POLITYKA COOKIES


I. DEFINICJE

1. Administrator – Agencja Reklamowa Point Aleksandra Chmielewska, ul. Pogodna 34A/11, 20-337 Lublin, NIP: 505-012-28-83, REGON: 521733943, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.